Hakkımızda

AMACIMIZ

Muradiye Öğretim Kurumları Web Televizyonu http://muradiyetv.com adresinden 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü test yayınına başlamıştır. Muradiye Web Televizyonu kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sosyal alanlardaki etkinlikleri tüm Muradiye Öğretim Kurumları akademik ve idari personeline, öğrencilerine iletmeyi amaçlamaktadır. Web Televizyon aynı zamanda Muradiye Öğretim Kurumları’nın topluma açılan, toplumu bilgilendiren penceresi olacaktır. Muradiye Web Televizyonu yayınları kurumumuz bilgi birikiminin arşivlenmesini sağlayacak dijital bir bilgi havuzu yaratmayı da amaçlamaktadır Kurum içindeki bilgi dolaşımını hızlandıracak ve bilgiye erişimi kolaylaştıracak Muradiye Web Televizyonu yayınları önceden hazırlanmış görsel-işitsel içeriklerle yapılacak ve bunun yanı sıra canlı yayın olanakları da kullanılabilecektir.

 

 

VİZYONUMUZ

Muradiye Web TV, yayın ilkelerini, etik ahlak ve anlayış doğrultusunda ulusal ve uluslararası yasa ve kurallar çerçevesinde belirleyerek; eğitim, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında öncü haber kaynağı olarak hizmet vermeyi kendine vizyon edinmiştir. Yayın, program ve haber alanındaki etkinliğin yanı sıra temel amacı olan öğrencilere yönelik eğitim, Muradiye Web TV'nin her zaman varoluş temeli ve vizyonu olacaktır.

 

 

MİSYONUMUZ

Muradiye Web Tv, kuruluşu itibariyle şehrimizde Muradiye Öğretim Kurumları’nın daha tercih edilebilir bir eğitim/öğretim kurumu olduğunu ulusal ve uluslararası yayınlarla göstermeyi misyon edinmiştir.

Muradiye Web Tv, kaliteli ve özverili öğretmenlerimizin önderliğinde ve bu alanda çalışmak isteyen istekli, ekip ruhuna sahip öğrencilerimizle birlikte; doğru, güvenilir, milli manevi değerlere insan haklarına saygılı, yenilikçi, katılımcı, şeffaf, çevreye ve toplumsal olaylara karşı duyarlı, etik bir yayıncılık anlayışına sahip olmasının yanı sıra, birçok alanda gittikçe daha da çok güçlenen alt yapısıyla dünyayla uyumlu bir dijital medya televizyonu olmayı kendine amaç edinmiştir.

Muradiye Web TV’nin temel misyonu; öğrencilerimizin eğitimlerine ve kendilerini yetiştirmesine katkı sağlamak, kurum içi gelişim ve paylaşımı arttırmak, yapılan bilimsel proje, faaliyet ve çalışmaları ulusal ve uluslararası alanda duyurarak daha geniş öğrenci kitlelerine ve mezun öğrencilerine ulaşımını desteklemek ve birçok alandaki bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel etkileşimleri toplum ile buluşturmak, bölümler arası bilgi alış-verişini sağlamak, Muradiye Öğretim Kurumlarına bağlı okullarımızda gerek okul içinde gerekse okul dışında okullarımızı tanıtmaktır.

 

YAYIN POLİTİKASI

Muradiye Web Televizyonu’nun yayın ve programcılıktaki temel amacı öğretmen, öğrenci ve ilgili izleyicilere yönelik olmasıdır. Programlar ve yayınlar danışman öğretmenlerin kontrol ve desteğiyle birlikte, öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulmakta olup, öğrencilere hem teorik hem de uygulamaya yönelik eğitimlerin verilmesi ön görülmektedir.

Muradiye Web TV, genel yayıncılık ilkelerini mesleki ahlak anlayışıyla birlikte ulusal ve uluslararası kabul edilmiş yasa ve kanun kodlarını benimseyerek yola çıkmıştır. Yayın konusunda eğitim kurumuna bağlıdır ve temel amacı da öğrencilere yönelik eğitimdir, bu nedenle televizyon yayıncılığı konusunda yasal zorunluluklara uymasının yanı sıra aynı zamanda mesleğin etik anlayışına gönüllü olarak katılımcı bir yayın politikası izleyerek, mesleğin saygınlığı ve güvenirliğini temel alarak çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Öğrencilerine, sektör için gerekli yayıncılık ilkeleri ve teknik alt yapıyla birlikte gerekli vizyon, bilgi ve beceriler edinmesi konusunda imkanlar sunarak; geleceğin program yapımcısı, sunucusu, kameramanı, yönetmeni, ses operatörü, ışıkçısı, vb. olacak bireyleri yetiştirmektedir. Henüz yeni başlayan; ancak hızla ilerleyen bu eğitim süreci, geleceğin öncü yayıncı kuruluşlarından biri olacaktır.

 

 

YAYINCILIK ETİK İLKELERİ

·        İnsan onuruna, temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak,

·        İfade özgürlüğü ve haber alma hakkı çerçevesinde, olay ve olguları doğru, tarafsız ve eksiksiz yayınlamak,

·        Yayıncılığı haksız amaç ve çıkarlar doğrultusunda kullanmamak,

·        Çoksesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem vermek,

·        Yayınlarımızda ırk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına, aşağılama ve önyargılara yer vermemek,

·        Kişi ve kurumların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olmak,

·        Toplumda korku ve infial yaratabilecek olaylar karşısında ve kriz zamanlarında sağduyulu davranmak,

·        Şiddeti teşvik etmemeye ve meşrulaştırmamaya özen göstermek,

·        Özel hayata ve mahremiyete saygılı olmak,

·        Kadınların sorunlarına duyarlı olmak ve kadınları nesneleştirmekten kaçınmak,

·        Çocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumaya özen göstermek,

·        İzleyicilerin ve dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vermek.

·        Eğitsel içerikler üreterek izleyicilerimizin boş vakitlerini değerlendirmesini sağlamak.

 

 

 

 

 

Mütevelli Heyet Başkanı

Cengiz Duygulu

 

Genel Müdür

Hayrullah Karakuş

 

Genel Koordinatör

Mehmet Tahir İkiler